Florit Madeni
Ticari Mineralleri:

Florit'in kendisi ticari mineraldir. Flor içeren diğer mineraller, bugün için, ticari değere sahip değillerdir. Ticari değer taşıyan Kriyolit (Na3AlF6)'in rezervleri ticari anlamda tükenmiştir. Topaz (Al2SiO4 (F,OH)2), Bastnasit ((Ce, La) CO3F) ve Florapatit (Ca5(PO4, CO3)3F) Flor içeren diğer minerallerdir [1]. Dünya ticaretinde "Florspar" olarak adlandırılan florit, kuvars, kalsit, barit gibi gang; galenit, çinkoblend, kalkopirit gibi cevher mineralleri ile birlikte bulunur. Kübik sistemde kristallenen florit üç yönde dilinimlenme gösterir. Kristal kafes yapısında boşluk vardır ve bu boşluğun uygun yarıçapa sahip iyonlarla doldurulması mümkündür. Nadir toprak elementleri (La, Ce, Nd) ile birlikte U,Th ve Zr iyonları kristal boşluğunda yer alabilirler. Florit'in erime sıcaklığı 1378 0C dir [2].


Özellikleri:

Florit (CaF2)
% 51.10Ca; % 48.90F
Renk:Renksiz,sarı mor, yeşilimsi
Sertlik :4.00
Ö.Ağırlık: 3.01-3.60 g/cm3


Asit derece olarak tanımlanan % 97'den fazla CaF2 içerikli florit'ten üretilen hidroflorik asid bir çok sanayi ürününün hammaddesidir. Soğutucu, köpük üfleyici ve solvent olarak kullanılan kloroFlorokarbon, tri ve dikloroFlorometan ve etanlar asit dereceli florit'ten üretilen başlıca kimyasallardır. Pek çok uygulamada kullanılan potasyumflorit(insektisit, cam dağlama), sodyumbiflorit (cam dağlama, kalay kaplama), sodyumflorit (insektisit, metalurjik eritici, yün koruyucu), uranyum tetraflorit (nükleer yakıt için uranyum 235 izotop konsantratörü) gibi Flor tuzları; HF ve fosfat üretiminde birlikte üreyen Florosilisik asit (elektro kaplama) kimyasal ürünlere örnek oluştururlar.


Metalurji sanayiinde ve başlıca elektroliz yoluyla alüminyum metal eldesinde kullanılan alüminyum florit ve sentetik kriyolit üretiminde HF ana hammaddedir. Seramik derece florit olarak tanımlanan % 80-96 CaF2 içerikli florit seramik (%3), cam (% 10-20) emaye (% 3-10) sanayiinde kullanılır. Cam yünü, Mg ve Ca metali eldesinde ve elektrot yapımında kullanılırlar. Metalurjik derece olarak tanımlanan % 60-85 CaF2 içerikli floritler çelik üretiminde cüruf yüzey basıncını düşürmede, erime sıcaklığı ve cüruf viskozitesinin azaltılmasında, demirden Si, S, P ve C gibi istenmeyenlerin cürufa geçirilerek uzaklaştırılmasında ve refrakter tuğlaların aşınmasının önlenmesinde kullanılırlar. Çelik sanayi dışında aşındırıcıların üretiminde bağlayıcı madde olarak kullanımı söz konusudur. Çeşitli renkler gösteren floritlerden sanayi boyutta kullanımları dışında şekillendirilerek takı, vazo ve kül tablası gibi süs eşyası olarak da yararlanılır. Saf ve şeffaf florit kristalleri dilinimleri boyunca ayrılarak mikroskop merceği yapımında da kullanılırlar.


Nitelikler, Sınırlamalar: CaF2 içeriklerine göre üç gruba ayrılmaktadır [2]. A.B.D dışındaki ülkelerde minimum % 80 CaF2 maksimum % 15 SiO2 aranır. Ereğli Demir-Çelik Sanayi A.Ş' de minimum % 60 CaF2, maksimum % 3,5 SiO2 ve maksimum % 1 S istenir.

Asit Derece Florit


CaF2 > % 97
SiO2 < % 1,5
S: % 0.03-0.1
As < 10-12 ppm
P: 100-550 ppm
Ayrıca Pb, Cd, Be, CaCO3 ve nem için belli limitler aranır.
Seramik Derece Florit
CaF2 (1.derece): % 95-96
CaF2 (2.derece): % 80-90
SiO2 < % 2.5-3.0
Fe2O3:% 0-12
Ayrıca kalsit, iz kurşun ve
Metalurjik Derece Florit
CaF2: % 60 Min.
Sülfit < % 0.3
Pb < % 0.5